top of page
IMG_20221109_130426.jpg

Waarom preventief medisch onderzoek?

Preventief medisch onderzoek is cruciaal voor het waarborgen van de gezondheid en productiviteit van uw medewerkers. Regelmatige screenings helpen potentiële gezondheidsproblemen vroegtijdig op te sporen en te behandelen, wat langdurig ziekteverzuim vermindert en bijdraagt aan een betere werksfeer en verhoogde efficiëntie. Investeren in de gezondheid van uw team is investeren in de toekomst van uw onderneming.

Schaarste op de arbeidsmarkt: Uitdagingen en oplossingen voor werkgevers

Sinds 2015 is de werkloosheid sterk gedaald en het aantal vacatures fors gestegen. Het CBS geeft aan dat er nu 88 vacatures zijn per 100 werklozen, vergeleken met slechts 20 in 2015. Dit benadrukt het belang van het behouden van uw huidige personeel, aangezien werknemers nu kunnen kiezen voor bedrijven met de beste arbeidsvoorwaarden.

Ziekteverzuim kost Nederlandse werkgevers jaarlijks 2,8 miljard euro, met een gemiddelde van 8100 euro per werknemer. Werkstress, vooral burn-out, draagt hier significant aan bij, met een gemiddelde verzuimduur van 220 dagen. De dagelijkse kosten per zieke werknemer bedragen 410 euro, inclusief loondoorbetaling, vervangingskosten, productieverlies, arbodienstverlening en verzuimbegeleiding.

De hoge kosten van ziekteverzuim

Vergrijzing van de beroepsbevolking

De schaarste op de arbeidsmarkt wordt verder beïnvloed door vergrijzing. De komende 30 jaar zal de beroepsbevolking met een half miljoen afnemen door een toename van 75-plussers en een gelijkblijvend aantal jongeren. Hoewel oudere werknemers (55-65 jaar) niet vaker verzuimen dan jongere, duurt hun verzuim gemiddeld langer, met 22,6% van de gevallen langer dan 20 werkdagen, vergeleken met 8,7% bij mannen van 35-45 jaar.

De Arbowet en de Wet Verbetering Poortwachter leggen strenge verplichtingen op aan werkgevers, vooral bij langdurig verzuim. Regelmatige wijzigingen in de wetgeving, zoals de Wet Arbeid in Balans (WAB) van 2020, vragen continue aanpassing en inspanning van werkgevers.

Verantwoordelijkheden van werkgevers

Vooruitlopen op trends

Het is cruciaal voor werkgevers om proactief in te spelen op trends, zoals verduurzaming, en niet te wachten tot wetgeving dit verplicht. Vooruitdenken en innoveren kan een bedrijf een concurrentievoordeel geven in deze uitdagende arbeidsmarkt.

Telefoonnummer

06-81229113

Email

bottom of page