top of page

Hoe wij te werk gaan:

Kennismaking en inventarisatie

Koffie, lekker...

Omdat wij onze diensten graag zo veel mogelijk op maat willen aanbieden, is het van belang u en uw bedrijf goed te leren kennen. Wat is de motivatie tot het doen van een Health Check? Hoe groot is de onderneming? Hoe ziet een gemiddelde werkdag er uit van een werknemer? Een paar vragen om een idee te geven wat er komt kijken bij de kennismaking.

Als van twee kanten alles is gevraagd en besproken, is het van belang het personeel te informeren over de mogelijkheid om deel te nemen en wat deelname inhoud. Hierna wordt elke werknemer uitgenodigd via email waarin de mogelijkheid wordt geboden deel te nemen of om hier van af te zien.

In verband met de Covid-19 maatregelen is het mogelijk om de kennismaking en de inventarisatie naar uw wensen te laten plaatsvinden via videocall of per telefoon. Vraag naar de mogelijkheden.

Uitvoeren van metingen

Bij u of bij ons

Bij deelname ontvangt de werknemer inloggegevens om voor het online portaal waar vragenlijsten klaarstaan om in te vullen. Deze vragenlijsten bestaan voor een deel uit standaard vragenlijsten en deels uit vragenlijsten specifiek gericht op bijvoorbeeld beeldscherm gebruik.

Na afronding van de vragenlijsten gaan we over op het uitvoeren van de fysieke metingen. Afhankelijk van wat er is afgesproken vinden deze metingen plaats bij ons op kantoor of op locatie bij het bedrijf zelf. De deelnemer krijgt van ons te horen hoe laat en waar deze wordt verwacht, aangevuld met wat praktisch zaken en tips.

Nabespreking en advies

Plaatje, praatje

Als alle gegevens zijn verzameld bespreken we deze meteen om inzicht te geven in zijn of haar fysiek en mentale gezondheid. Hierbij maken we gebruik van een duidelijke rapportage waarbij we middels sterren van 0 tot 5 aanduiden hoe de deelnemer heeft gescoord ten opzichte van de benchmark. Bij scores die lager uitvallen geven wij waar mogelijk advies om dit te verbeteren.

Bij de keuze om een groepsrapportage (alleen bij meer dan 15 deelnemers) te laten opstellen, maken wij het rapport op na afloop van alle metingen. Deze uitgebreide rapportage ontvangt u zowel op papier als digitaal. Daarnaast presenteren de gegevens bij u op locatie en bespreken we afhankelijk van de uitkomst de eventueel te nemen vervolg stoppen.

In verband met de Covid-19 maatregelen is het mogelijk om de nabespreking en adviezen via videocall of per telefoon te doen. Vraag naar de mogelijkheden.

bottom of page