top of page

Elke meting is zorgvuldig uitgekozen met een achterliggende gedachte. Hieronder geven we de  belangrijkste punten aan per meting.

 

Lichaamstelling: Deze meting wordt uitgevoerd om de verhoudingen in het lichaam vast te stellen. Zo wordt de BMI, het vetpercentrage, visceraal vet score en de spiermassa in kaart gebracht. Een goede balans hierin is uitermate belangrijk. Een te hoge BMI en visceraal vet score kan zorgen voor een hoge bloeddruk en daarmee gepaard een verhoogd gezondheidsrisico op bijvoorbeeld hart en vaatziekte. 

Longfunctie: Middels een spirometrie meting (longfunctietest) worden de FEV1, FVC, FEV1/FVC en PEF waardes gemeten. Deze waardes worden gebruikt bij het vast stellen van verschillende longaandoeningen.

Kracht en conditie: Een reeks metingen die de algehele kracht en conditie in kaart brengen.

Mentaal: Een complete meting bestaande uit zorgvuldig uitgezochte vragenlijsten die inzicht in leefstijl, kennis, stress en mentale gezondheid.

Bloedonderzoek: Een meting die belangrijk is om te kijken of er geen verhoogde cholesterol of bloedsuikerspiegel is. Een te hoog cholesterol is een van de risicofactoren voor hart en vaatziekte. Een te hoge suikerspiegel kan duiden op diabetes/suikerziekte.

 

Hart en vaten: Een hoge bloeddruk en een verandering in vaatstijfheid kan een gevaar zijn voor hart en vaatziekte. Daarom is deze meting erg belangrijk. Een meting naar hartfrequentie en HRV meting kan een verhoogd stressniveau aan het licht brengen.

Onderstaand vind je een volledig overzicht van de items die getest worden in het preventief medisch onderzoek (PMO): 

Lichaamsstelling

 • Body Mass Index

 • Vetpercentage

 • Visceraal vet score

 • Spiermassa

Bloedonderzoek

 • Bloedsuikerspiegel

 • Cholesterol

Longfunctie

 • Spirometrie

 • FEV1

 • FVC

 • FEV1/FVC

 • PEF

Hart en vaten

 • Bloeddruk

 • Hartfrequentie + HRV

 • Vaatstijfheid

Kracht en conditie

 • Handknijpkracht

 • Sit-up test

 • Push-up test

 • Fietsergometrie

 • Lenigheid

 • Reactiesnelheid

Mentaal

 • Fysieke gezondheid

 • Mentale gezondheid

 • Beeldschermgebruik

 • Bureaustoelgebruik

 • Werktevredenheid

 • Zelfstandigheid

 • Herstelbehoefte

 • Emotionele belasting

 • Bewegingsgedrag

 • Voedingsgedrag

 • Alcohol, roken en drugs

 • Slaapgedrag

doktersbezoek
bottom of page