top of page

Inzicht in gezondheid binnen bedrijven heeft de toekomst

We zitten elk jaar weer met de accountant om tafel om naar de financiële ‘gezondheid’ van het bedrijf te kijken. Elke kostenpost, elke uitgaven, ieder bonnetje, alles wordt tot op de cent genoteerd en geanalyseerd. We maken een nieuwe prognose en plannen de beste manieren om de omzet te verbeteren. Stelt u zich eens voor dat we met die zelfde bevlogenheid de gezondheid van personeel zouden controleren. Potentiële gezondheidsrisico’s worden in een vroeg stadium in kaart gebracht en zo wordt verzuim gereduceerd. Bedrijven staan nu nog voor de keuze om te profiteren van Preventief Medisch Onderzoek, maar wij verwachten dat dit in de toekomst de standaard zal worden voor elk bedrijf.

Kosten van verzuim kunnen lager

Het ‘voorkomen is beter dan genezen’ cliché, we gebruiken het graag, we doen het te weinig. Iets doen met gezondheid van werknemers, het staat op de agenda, maar zeker niet bovenaan. Waarom is dat? Meestal omdat verzuimkosten worden onderschat of dat het reduceren daarvan een grote opgave lijkt. Laten we twee dingen stellen, verzuimkosten zijn hoog en het reduceren hiervan doen wij, samen u.

Toepasbaar in ieder bedrijf

Zoals in de vorige kop geëindigd; de standaard voor élk bedrijf. Het idee dat hoge verzuimkosten iets is voor enkel grote bedrijven, is een misvatting. We zien wel dat juist de hele grote bedrijven juist al wel bezig zijn met vitaliteit en gezondheid. Dit zien we veel terwijl één ziekmelding juist voor kleinere bedrijven meer impact hebben. Bij 200 werknemers zou dit betekenen dat 0.5% van de bezetting ontbreekt. De werknemerspoule is groter waardoor vervanging vaak snel is geregeld. Bij 20 werknemers ontbreek bij één ziektemelding 5% van de bezetting. De werknemerspoule is kleiner dus collega’s doen allemaal een stap extra om dit op te vangen. Aan die ‘stap extra’ zit wel weer een reëel risico voor verzuim, zeker wanneer dit over een langere periode moet gebeuren. Het reduceren van verzuim levert elk bedrijf kostenreductie op.

Tevredenheid en betrokkenheid van personeel

Werktevredenheid en betrokkenheid hebben grote invloed op verzuim en wel op twee manieren. Iemand die goed op zijn plek, energie krijgt van zijn werk en elke dag zijn taken weer bevlogen te lijf gaat, verzuimd minder en is productiever. Wanneer iemand dan toch ziek thuis komt te zitten, zien we dat het verzuim van relatief kortere duur is. Daarnaast zien we tevreden werknemers meer zelf initiatief nemen om snel weer aan het werk te gaan. Preventief Medische Onderzoek aanbieden is een secundaire arbeidsvoorwaarde waarmee u doet blijken dat u bereid bent te investeren in uw werknemers. Deze blijk van waardering en zorg voor uw personeel draagt bij aan werktevredenheid en betrokkenheid.

Tevreden opdrachtgevers

U bent trots op uw bedrijf, en terecht. Werkgever zijn wordt vaker gezien als een levensovertuiging, iets meer dus dan alleen maar een baan. Wij zijn ons er van bewust dat een kritische analyse van uw bedrijf er personeel niet zomaar iets kleins is. Zoiets persoonlijks vraagt ook om persoonlijke dienstverlening, in andere woorden; één centraal contactpersoon voor al uw vragen. Uw case manager (Jeroen of Ed), staat altijd voor uw klaar waarbij uw tevredenheid centraal staat.

Wij zijn de juiste partner

Wij zijn fysiotherapeuten, mensen uit de zorg. Niets werkt voor ons motiverender dan iemand zijn of haar doelen te zien behalen. In veel gevallen zijn die doelen gericht op het hervatten van werkzaamheden. Naar onze mening zijn veel van deze klachten te voorkomen wanneer er in een vroeger stadium aandacht voor zou zijn. Dit heeft ons er toe bewegen om middels My HealthCheck deze klachten een stap voor te zijn, in plaats van behandelen als er al sprake is van verzuim. Wij streven er naar om als fysiotherapeuten niet alleen individuen maar ook volledige bedrijven hun doelen te zien behalen.

bottom of page